DIRECTOR’S CUT • Se den bortklippta scenen där Jack ber Justin om juridisk hjälp åt sin dotter.

I avsnittet “Tisdag 24 maj 2022” på Playdays fick Gwen ett oväntat och känslosamt besök i häktet av sin pappa, som berättade att han hade övertalat Justin att ställa upp som hennes advokat. Dock fick vi aldrig se hur det mötet gick till – eftersom det var en scen som producenten klippte bort av tidsmässiga skäl. Istället bjuder vi på scenen här ovanför ⬆️ och som du ser var inte ens Jack själv säker på att han ville hjälpa sin dotter ur den här brottsliga knipan. Det har trots allt visat sig att Gwen lät sin syster bli kidnappad och förväxlade giftsprutor som har fått förödande konsekvenser för Sarah Horton. Men en faders kärlek känner inga gränser och Jack tror sig veta att Gwens klavertramp inte bottnar i ondska, utan en önskan om att bli älskad – och vem kan inte relatera till det? En sak är säker – Gwen kan inte komma undan ostraffat, men Justin går med på att försöka förhandla fram en uppgörelse med åklagaren, så att hon kan få ett lindrigare straff. Om han lyckas med det framgår också i sekvensen här!

Lämna en kommentar