ONSDAG 25 NOVEMBER 2020 · Hope får se dockversionen av sig själv på nära håll. Thomas förklarar hur skyltdockan inspirerar hans arbete. Carter vill sammanföra Paris och Zende.

Missförstådde Liam

Liam är övertygad om att Thomas fortfarande är besatt av hans fru. Det faktum att galningen gömmer en skyltdocka som är en dubbelgångare av Hope i sin lägenhet bevisar det. När han inte får gehör för sin oro från varken Hope eller Steffy, bestämmer sig Liam för att be Finn om hjälp. ”Hope och Steffy tror att jag överreagerar och du måste hjälpa mig att nå fram till dem”, vädjar han till den unge doktorn. Dessvärre får han inget stöd här heller. Finn tror snarare att Thomas hade en poäng när han varande för att Liam kan vara ute efter Steffy igen. Det är inte normalt att ex-maken kommer på besök var och varannan dag. Han uppmanar Liam att fokusera på sitt familjeliv med Hope istället.

Konst och galenskap hör ihop

Samtidigt slits Hope mellan förundran och förskräckelse när hon ser dockversionen av sig själv på nära håll. ”Likheten är oroväckande”, konstaterar hon. Thomas vanföreställningar gör sig påminda när han ser de båda Hope-gestalterna bredvid varandra. Han befarar att Hope ska anklaga honom för att vara galen igen och dra tillbaka sitt erbjudande om att designa åt ”Hope for the Future” men till Thomas stora förvåning väljer hon att se saken ur ett helt annat perspektiv. Hon förstår att Thomas är en konstnär och att dockan är en inspirationskälla. Kreationerna som han har skapat på sistone är fantastiska och Hope inser att de har dockan att tacka för dem.

Nästa avsnitt
✓ Finn och Steffy avfärdar Liams oro.
✓ Thomas äter middag med Hope-dockan.
✓ Carter anordnar en middag och utlovar en oförglömlig kväll.

Lämna en kommentar