MÅNDAG 24 MAJ 2021 · Glädjen över Liams hemkomst fördunklas av den mörka hemligheten han bär på. Polismästare Baker kommer till Spencer Publications för att hålla förhör med Liam.

Ett ljus i tunneln?

Liam Spencers tillvaro har kantats av det ena dråpslaget efter det andra på sistone och det är inte konstigt att han nu är nära att gå in i en djup depression. ”Det här är det värsta kapitlet i min sons liv”, som Bill uttrycker det. Men så plötsligt kommer ett ljus i tunneln, när Hope meddelar att hon är beredd att ta de första stegen mot att förlåta Liam och reparera deras äktenskap. Liam tror knappt sina öron när Hope säger: ”Jag vill att du kommer hem.” För ett ögonblick känns alla andra problem som bortblåsta och Liam återförenas med Hope i en het kyss – som är möjligt nu tack vare att produktionen har lättat på restriktionerna. Men glädjebeskedet hinner knappt sjunka in förrän de mörka tankarna återkommer i Liams huvud. Ljudet av tvärnitande bildäck när han kör på Vinny, hjärtat i halsgropen, sorg, död och förödelse. Hope märker direkt att det inte bara är glädjetårar som rinner nerför Liams kinder, utan att han plågas av en fruktansvärd upplevelse. ”Vi kan släppa det förflutna och gå vidare tillsammans”, hoppas hon, utan att veta vad som egentligen plågar Liam.

Min son är ingen mördare

Katie har noterat att Bill inte uppvaktat henne lika frekvent på sistone och får nu förklaringen att han behöver fokusera på sin sons problem. Bill går inte in på några detaljer, så Katie förmodar att det handlar om separationen från Hope. Hon har full förståelse för att han vill hjälpa sin son under den här svåra tiden och det gör bara att hon älskar honom ännu mer. Något säger oss att hon hade varit mindre imponerad om hon visste vad det egentligen handlar om – att Bill försöker sopa undan alla spår av sin och Liams inblandning i Vinnys smitningsolycka. Senare får Bill besök av någon vars frågor inte är lika lätta att avleda. Polismästare Baker vill prata med Liam angående Vinnys död. Bill blir märkbart irriterad över Bakers subtila antydningar att hans son skulle ha något med smitningsolyckan att göra och fräser att ”Min son är ingen mördare.” Utspelet förvånar polismästaren, som aldrig hade påstått det heller. Ska Bills överdrivna reaktion bli detaljen som fäller honom?

Nästa avsnitt
✓ Polismästare Baker pressar Liam på svar.
✓ Hope uppdaterar Brooke om det senaste på hemmafronten.
✓ Quinn ertappar Eric och Donna i en suspekt situation.

Lämna en kommentar